परिचय:
आज पर्यंत पूर्वीचे दिवस, भारतात विविधता आणि देशात लोक ऐक्य ओळखले गेले आहे. पण या आत देखील तेथे त्यांनी तेथील लोकांच्या जात, वंश, लिंग, धर्म समस्या आहेत.
क्षेत्र ग्रामीण भाग, या विचार लोक मानक त्या काळात, लोक दरम्यान अन्याय होते, कारण लग्न येतो तेव्हा होते. जन्म मुलाकडे फक्त अधिकार उतरंड देखील कुटुंब जाहीर केली आहेत. आम्ही असमानता जात भेदभाव कोर आहे असे म्हणू शकतो.

इतिहास
लोकांमध्ये या विभागातील प्राचीन काळापासून पासून केले होते, आणि ते आता देखील पर्यंत खालील आहेत:
ब्राह्मण – याजक, शिक्षक, आणि स्कॉलर
क्षत्रिय – राज्यकर्ते आणि वॉरियर्स
Vaishyas – शेतकरी, व्यापारी, व्यापारी
Shudras – मजूर
नंतर या वारणा प्रणाली नंतर त्यांच्या झाला नंतर जातिव्यवस्थेच्या विभागली झाले आणि 3000 जाती आणि 25000 पोट-जात, आणि या विभागातील बाळाच्या जन्मानंतर पाहिले होते, तर व्यवसाय होता.
आर्य प्रवेश केला तेव्हा इ.स.पू. सुमारे 1500 हा भेदभाव सुरु केली आहे. परंतु ही यंत्रणा लोक नियंत्रण घेणे आणि योग्य आणि नियमित काम देतो सुरू करण्यात आली आहे.
प्रणाली varnas केल्यानंतर, या केले होते नाव कमी वर्ग आणि उच्च दर्जाचे कुटुंब लोकांच्या अन्याय या जाती प्रणाली आहे. कमी वर्गातील लोक लोक ऐवजी ते लहान वर्ग लोकांना आदर देत नाही की उपचार नाही.

उच्च वर्गातील लोक लाभ त्यांना आदर, विशेषाधिकार मिळत होते अनेक होते, आणि कमी वर्ग लोक आणि त्या वेळी आंतरजातीय विवाह सक्त मनाई करण्यात आली दिले आदर होते.
प्रणाली जात वर्तमान
आज आम्ही शहरी भागात जात प्रणाली अत्यंत खाली मिळत आहे की पाहू शकता; आज पाहिले नाही जात आहे. पण, या आज करतात काही लोक आहेत, त्यामुळे म्हणून कमी जात लोक या जगात त्यांच्या योग्य स्थान मिळत नाही.
कमी वर्ग लोकांसाठी सरकारने केले योजना अनेक आहेत, आणि ते या लोकांसाठी सरकारने केले संपुष्टात काम लाभ अनेक मिळत आहेत. आज हे देखील कमी वर्गातील लोक आरक्षण कोटा आहे की इतर जातीची लोक समस्या तयार आहे, आणि सरकारी नोकरी सुरक्षित आहे तेव्हा हे येतात.
निष्कर्ष:
ब्रिटिश लोकांनी या जाती या बंदी केल्यानंतर, तेथे मागास प्राधान्य आणि कमी वर्गातील लोक देणे भारतीय संविधानाच्या वाढ होते. या तरी डॉ सुरु करण्यात आली आहे. त्याने स्वत: दलित आहेत संरक्षण आंबेडकर, तो दलित होते.
पण आज हे लोक आणि देशाच्या राजकीय पक्षांनी गैरवापर गेले आहे, हा देखील लोकांना समस्या काही तयार आहे त्यामुळे खूप, आणि या गैरवापर लोक ऐक्य नष्ट करीत आहे.
जातीयभेद रोजी निबंध संबंधित इतर काही प्रश्न, आपण खाली टिप्पण्या बॉक्स मध्ये आपल्या क्वेरी सोडू शकता.

Rate this post