परिचय
दिवाळी त्याच्या स्वत: च्या विशेष आणि प्रत्येकजण आहे जे एक उत्सव प्रौढ त्यांच्या स्वत: च्या घरी गोड तयार करा आणि प्रत्येकजण शेअर करा आणि लहान मुले घरात फटाके आणि लहान मुली साजरा जाळून दिवाळी हा सण आनंद विविध माध्यमातून तो आनंद आहे घरात बाहेर एक सुंदर रांगोळी बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या स्वत: च्या घरात सजवण्याच्या करून दिवाळी.
प्रत्येकजण काही लोक विक्री संधी म्हणून विचार दिवाळीच्या उत्सव एक वेगळे प्रदेश आहे आणि खरेदी दिवाळी उत्सव दरम्यान सर्वकाही एक प्रचंड विक्री आहे म्हणून, आणि तो देखील दिवाळी की खरेदी काहीतरी फार चांगला आहे असे म्हटले जाते.

दिवाळी उत्सव नंतर 20 दिवस वरील दसरा उत्सव ऑक्टोबर महिन्यात किंवा नोव्हेंबर महिन्यात पण प्रत्येकजण वाट पाहतो हा सण साठी येतो नंतर साजरा केला जातो. दिवाळी प्रत्येक जण प्रकाशाचा आणि देशाच्या पूर्ण देशातील सौंदर्य वाढते प्रकाश आणि तेल दिवे करून पेटविलेल्या नाही आहे जे सुंदर आकाश पाहून मिळेल सण आहे.
दिवाळी उत्सव

दिवाळी हा सण जवळजवळ प्रत्येकजण साजरा केला प्रत्येकजण हा सण आनंद घ्या आणि हे सण येणे प्रतीक्षा आहे. आहेत विविध रंगीत फटाके लहान मुले बर्न आणि सुंदर आणि रंगीत रांगोळी घर बाहेर लहान मुली केलेल्या दिवाळीच्या उत्सव दिवे आणि रंग सण म्हणून ओळखले जाते.
लहान मुलांच्या प्रेम दिवाळीच्या एकमेकांशी साजरा करत आहे आणि एकत्र येत आणि विविध funs आणि प्रवासातील करत असताना ते खूप मजा म्हणून सण.
दिवाळी निमित्त, प्रत्येकजण भारत आणि Chakli ते गोड चव वाढते त्यांच्या शेजारी आणि त्यांचे नातेवाईक शेअर जे सर्वात प्रसिद्ध गोड आहेत laddoos सारखे घरी गोड आणि स्नॅक्स करते.

तसेच दिवाळी निमित्त गरीब लोकांना विविध गोष्ट दान करणाऱ्या की त्यामुळे ते आरामदायी जीवन सोडू शकता काही लोक आहेत की आढळून आले आहे.
इको फ्रेंडली दिवाळी

प्रदूषण वातावरणात वाढ झाली आहे म्हणून आजकाल लोक विविध पर्यावरणाला अनुकूल गोष्टी वापरून एक पर्यावरणपूरक सण म्हणून दिवाळी साजरी करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.
लहान मुले चित्रपट दोन खोल्यांचा फ्लॅट टाळून आहेत पण दोन खोल्यांचा फ्लॅट वापर पर्यावरण आणि वापरकर्ता पर्यावरणाला अनुकूल दोन खोल्यांचा फ्लॅट देखील लहान मुली नैसर्गिक गोष्टी बनलेले आणि पर्यावरण आहे पर्यावरणाला अनुकूल रांगोळी वापरत असल्यास .
तो दिवाळी उत्सव दरम्यान प्रदूषण हवेत मोठ्या प्रमाणात उत्पादन कार्बन प्रकाशन दोन खोल्यांचा फ्लॅट बँड म्हणून एक मोठे प्रमाणात केले जाते असे आढळले आहे पर्यावरणाला अनुकूल दिवाळी साजरी करण्यासाठी खूप आवश्यक आहे.
महत्व

दिवाळी हा सण 14 वर्षे तो वाईट रावण एक होता लंका आणि श्री रामाला आगमन वर पत्नी घेतली होती पराभव ज्या होता व्हॅन होती आलेल्या श्री रामाला भक्ती म्हणून साजरा केला जातो लोक दिवाळी म्हणून या दिवशी साजरा केला आणि तेल दिवे मदतीने संपूर्ण गाव अप पेटविलेल्या.
आपण निबंध दिवाळी संबंधित इतर कोणत्याही प्रश्न असल्यास, आपण खाली टिप्पणी करून आपल्या शंका विचारू शकता.

Rate this post