परिचय
भारत आई मध्ये आमच्या आई वापरली जाते एक शब्द आहे. पण ते समान गोष्ट आहे पण आपण शब्द आई ऐकू इच्छित नसल्यास. शहरात सुशिक्षित लोक बहुतेक त्यांच्या मुलांच्या कॉल त्यांना आई आई देवाणघेवाण आहे याची खात्री करा.
बालकाचा जन्म

ती ही प्रक्रिया एक मुलाला जन्म देणे जास्त नऊ महिने लागतात आणि प्रत्येक स्त्री मुलाला एक जन्म देणे ही भावना प्रेम करतो मिळवून एक आई झाल्यानंतर प्रत्येक स्त्री पूर्ण वाटते. केवळ महिला त्यांना ही भेट घेऊ शकता नवीन मुलाला एक जन्म देणे या क्षमता आणि दुसरे कोणीही नाही.

मानव मुलांच्या जन्म देत समस्या तोंड कोण आहेत. उपचार अतिशय महाग आहे पण नंतर ते फक्त मार्ग आहे कारण उपचार करू व्यवस्थापित करू तिच्या स्वत: च्या आयुष्यात एक स्त्री अनुभव विशेष आणि पूर्ण. एक मुलाला जन्म देत करू इतके सोपे किंवा सोपे काम नाही आहे एक आई होत त्यामुळे.
संरक्षण
तिच्या मुलाला कोणत्याही नकारात्मक ऊर्जा किंवा त्यांना जवळ कोणत्याही वाईट गोष्ट संरक्षण आहे याची खात्री प्रत्येक शेरेबाजी. ती मुलाला पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि त्यांना सर्व हे मार्ग आई तिच्या मुलाला रक्षण करते आहे आवश्यक गरजा उपलब्ध खात्री करा.
जरी प्राणी एक आई आपली खात्री आहे की तिच्या मुलाला संरक्षित केला आहे हे करा. एक पक्षी एक बाळ पक्षी जन्म देते आणि नंतर साप, गरुड, इत्यादी इतर प्राणी संरक्षण

प्राणी देखील पूर वारा आणि काहीही त्यांच्या बाळ नष्ट करू शकता जसे नैसर्गिक आपत्तीमुळे ते बनवा आपल्या मुलांचे संरक्षण खात्री आहे की की दु: खद घटना येते आधी ते काही किंवा मुलांची हानीकारक नाही इतर सुरक्षित ठिकाणी नेले.
योग्य आई
एक परिपूर्ण आई बद्दल बोलणे एक आई पुरेशी नाही आहे परंतु आम्ही केवळ स्पष्ट आई आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करू शकता की काही शब्दात अशक्य काहीतरी आहे.
आम्ही एक परिपूर्ण आई म्हणतात आता तर कोणीही परिपूर्ण म्हणतात आहे, पण प्रत्येक मुलाला त्याच्या आईने, ती संरक्षण कारण परिपूर्ण आहे त्यांना खावयास देतो आणि आणि आपली खात्री आहे की तिच्या मुलाला पाहिलेल्या स्वप्नांना जे काही सत्य कधी तरी येऊन जाईल करा.
पण जगात त्यांना सर्वोत्तम आई करते आणि गुण फक्त त्यांच्या मुलांच्या पाहिले आहेत जे एक आई च्या अनेक गुण आहेत. सर्व माता आपल्या मुलांचे भवितव्य उज्ज्वल करण्यासाठी ते त्यांच्या मुलांची कोणत्याही गोष्ट अपेक्षा करू नका आणि न चुकता हे सर्व कर्तव्य काय करतात, शंभर टक्के द्या.
आई महत्त्व
आई महत्त्व फक्त एक मूल ओळखले जाते जे कारण आजकाल लोक आई तिचा आदर आणि नेहमी त्यांच्या आई आपल्या मित्रांसह बोलत नाही फक्त कारण इंग्रजी किंवा नाही सोई टेबल गैरवर्तन करू नका त्यांच्या जीवनात एक आई नाही पण एकुलता एक मुलगा जो आई नाही आणि त्यांच्या स्वत: च्या सर्व समस्या जप्त केले आहेत आणि ते फक्त तो एक आई असणे महत्वाचे आहे कसे समजू शकतो.

Rate this post