वाचा येथे – मनी कॅन विद्यार्थी सोपे शब्द नाही आनंद खरेदी रोजी निबंध

Last Updated on

परिचय
अनेक लोक आनंद पैसे मदतीने साध्य होऊ शकते विचार किंवा आपण आनंदी होऊ पैसे आवश्यक आहे, पण जे विश्वास ठेवतात जीवन सर्वोत्तम गोष्ट स्वातंत्र्य आहे की काही लोक आहेत. आम्हाला खरोखर नाही खर्च आनंदी करू शकता की अनेक गोष्टी आहेत. साधारणपणे पैसे आणि सोई पण आनंद मिळू शकतो असे म्हटले आहे.
मनी महत्वाचे आहे?
हे पैसे महत्वाचे नाही असे म्हणणे चुकीचे होईल. मनी जीवन चालविण्यासाठी आवश्यक आहे आणि तो पैसा न टिकून करणे फार कठीण आहे. मनी प्रत्येक व्यक्ती त्यांच्या जीवनात खर्च करण्यासाठी आवश्यक आहे ही जीवनावश्यक वस्तू आहे.

पैसा असेल तर, नंतर आपण सर्वकाही, आपल्या सर्व सुविधांनी युक्त घर, कार, महाग दागिने आणि लोक स्वप्न प्रत्येक भौतिक गोष्ट खरेदी करू शकता पण ते आनंद खरेदी करू शकत नाही.
काय मनी करू शकत नाही खरेदी?
प्रेम
मनी आकर्षण, वीज, आणि लालसा खरेदी करू शकता पण ते प्रेम खरेदी करू शकता. प्रेम फक्त वाटले आणि अनुभव केले जाऊ शकते की एक भावना आहे. प्रेम प्रेम, protectiveness, आनंदित आणि गूढ भावना आहे.
वेळ
आपण खर्च वेळ दर मिनिटाला परत केली जाणार नाही. अशा वैज्ञानिक आणि वैद्यकीय प्रगती असूनही, आम्ही वेळ बदलू किंवा आमच्या जीवन कालावधी वाढू शकतो की कोणताही मार्ग नाही आहे. म्हणून आम्ही हार्ड पूर्ण, काम आपले जीवन जगू नये पैसा नाही रक्कम वेळ परत बदलू आणि आम्ही काय आनंद घेऊ शकता.

शांती
तसेच श्रीमंत व्यक्ती आहे असे आढळून आले आहे, मन कमी शांतता तो आहे. आपण पैसे शांती खरेदी करू शकत नाही.
अनेक लोक आंतरिक शांती मिळविण्यासाठी अगणित प्रमाणात खर्च केलेला आणि पैसा अशा अफाट रक्कम बंद आम्ही शांत म्हणून व्याख्या करू शकतो काय येऊ शकत नाही. शांती आपल्या बँक स्टेटमेंट अवलंबून नाही. हे आपण आपल्या मनात सराव आणि आपल्या अपेक्षा सेट कसे अवलंबून असते.
सत्य
मनी अधिकार खरेदी करण्यास सक्षम असू शकते पण सत्य खरेदी करू शकता. सत्य सर्वात शक्तिशाली आहे. कधी कधी लोक लांब नाही पैसा मदतीने सत्य लपवू सक्षम पण आहेत. अखेरीस, हे किती पैसे हे प्रगट होईल खोटे सत्य करण्यासाठी खर्च आहे फरक पडत नाही.
मनी करू शकत नाही आनंद खरेदी
आमचे कुटुंब, मित्र, आणि नातेवाईक आमच्या आनंद आणि दु: ख आम्हाला उभे राहिले आहे ज्यांनी या एकता पैसे खरेदी करू शकत नाही आहे. डेटिंगचा अनुभव, पेच आणि इतर अनेक कथा पैसे असे सर्व आमच्या आठवणी खरेदी करू शकता. ग्रह नाही संपत्ती आठवणी तयार काय पुन्हा भरुन काढणे शकता.
ते दिले जाऊ शकत नाही म्हणून आठवणी आपोआपच केली जाते. काही लोक पैसा आनंद खरेदी करू शकता असे आपल्याला का वाटते एक व्यक्ती एक कुटुंब येत प्रशंसा करू शकत नाही. आमच्या मित्र अनेक आम्हाला भांडार आहे, एक मित्र आपण आवडी आणि काहीही झाले तरी आपण विश्वास ठेवतो कोणीतरी आहे.
मनी आम्हाला खरे मित्र खरेदी करू शकता. आम्ही आनंद आणि दुःख बोलणे शकत नाही कारण आमच्या मित्र न जगणे तेव्हा मानव आम्ही फार दु: खी होईल. हे आम्हाला आनंद आणि पैसे खरेदी करू शकत नाही देऊ काही महान गोष्टी आहेत.
निष्कर्ष
मनी एक माणूस आनंदी केले किंवा तो कधीच आहे. आनंद काही पण पैसे देऊन विकत घेतले जाऊ शकत नाही की एक मौल्यवान आणि हास्यास्पद मालमत्ता आहे. लक्षात ठेवा पैसे आपण आनंद खरेदी करू शकत नाही, पण आनंद आणि आपण अधिक पैसे देऊ शकता.
आपण पैसे शकत नाही आनंद खरेदी रोजी निबंध संबंधित इतर काही प्रश्न असल्यास, आपण खाली टिप्पणी करून आपल्या शंका विचारू शकता.

Recommended Reading...

Shefali Ahuja

Shefali is Essaybank’s editor-in-chief. She describes herself as a teacher and professional writer and she enjoys getting more people into writing and answering people’s questions. She closely follows the latest trends in the article industry in order to keep you all up-to-date with the latest news.