आई दिवस वर्ग 4 विद्यार्थी सोपे शब्द निबंध – वाचा येथे

Last Updated on

परिचय:
आई, आमच्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग केले आहे आम्ही सर्व जाणीव केले आहेत म्हणून की आपण जगात येऊ शकत नाही तिला न. ती आपले जीवन देवी आहे आणि आम्ही ती आपल्यासाठी जे काही केले आहे सर्व काही तिला आदर करणे आवश्यक आहे.
आपल्या प्रेमळ ऐवजी तिच्या आशा आहे, पण तिच्या साठी एक चांगले जीवन सुरक्षित करू शकता, आई अशा पाऊस, सूर्य आणि वारा म्हणून सर्व अडचणी सोडवतो आमच्या घराच्या छतावर आहे की म्हणत आहे. आई या जगात सर्व मुलांना देव भेट आहे.

आईचा
सर्व मंदिराचे काम करत आणि कुटुंब आनंद पाहून झाल्यावर, ती तिच्या जीवन आणि तिच्या मुलांना तिला स्वत: च्या स्वप्न आणि कुटुंब कल्याणासाठी काळजी नाही. मुलाला जन्म झाला तेव्हा तो प्रथम त्याच्या आई मुख पाहावयास दिसते.
मुख्यतः मुलाला आई पाहून पीक घेतले गेले आहे, ती एका मुलाला सर्व सभ्यपणा शिकवते आहे. झोपलेला असताना सर्व प्रकल्प काम, गाणी आणि एक आई करू क्रियाकलाप अनेक आहेत.
ती माझ्या आयुष्यात सुंदर व्यक्ती आहे आणि तिला सहाय्य करू इच्छित कारण मी तिला न जीवन कल्पना करू शकत नाही.
उत्सव
मदर्स डे दरवर्षी मे 12 रोजी साजरा केला गेला आहे, आज याची जाणीव नसलेल्या लोक अनेक आहेत. शाळेत उत्सव सर्व विद्यार्थ्यांना एक पूर्ण करत कार्ड आहे आणि पूर्ण सर्जनशीलता आणि आई प्रेमभाव कार्ड करतात विद्यार्थ्यांना बक्षीस आहे खूप भिन्न आहे.

शाळेत कार्यक्रम आहे आणि सर्व पालक, त्यासाठी आमंत्रित केले गेले विद्यार्थ्यांना, कविता, rhymes, नाटक शिकत आई डोंग गात करून प्रसंगी तयार आणि अनेक आहेत आले आहेत काही इतर सर्जनशीलता केले.
सर्व मुलांना उत्तम मनाने तयार आणि सर्व आई कोण कार्यक्रम आमंत्रित केले गेले आहे समोर मध्ये एक म्हण आहे, तर.
मदर्स डे च्या उत्सव खूप मजा देऊ, प्रेम आणि आमची आई दिशेने प्रेम उदयास. विद्यार्थी काही भाषण म्हणतात आणि सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकांना आदर आणि जीवनात महान मूल्य द्यावे प्रेरणा मिळते.
एक आई न करता जीवन
आम्ही खूप भाग्यवान आम्ही आमच्या डोळ्यांनी समोर आमची आई आहे, परंतु आम्ही केले आहेत किती म्हणून भाग्यवान नसलेल्या इतर काही मुले आहेत. कधी कधी आम्ही तिला पाहून आधी आमची आई गमावले की परिस्थिती आहे कारण, म्हणून ते प्रेम आणि आई प्रेम मिळत नाही.
आई सर्वात मौल्यवान आणि कुटुंब मौल्यवान सदस्य, आम्ही अशा गोष्टी तिच्या गंभीरपणे हानी करू शकते आणि काम नये होतात. ती आमच्या बरोबर नाही तेव्हा हे लक्षात आले की जाऊ शकते आणि सर्व आहे की आम्ही लक्षात शकत नाही कारण. त्यामुळे आम्ही आमच्या आई प्रेम पाहिजे आणि ती जुन्या होतो तेव्हा तेच प्रेम परत जाऊ नये.
इयत्ता 4 निबंध संबंधित आई दिवस इतर कोणत्याही प्रश्न असल्यास, आपण खाली टिप्पणी करून आपल्या शंका विचारू शकता.

Recommended Reading...

Shefali Ahuja

Shefali is Essaybank’s editor-in-chief. She describes herself as a teacher and professional writer and she enjoys getting more people into writing and answering people’s questions. She closely follows the latest trends in the article industry in order to keep you all up-to-date with the latest news.