आई साठी वर्ग 4 विद्यार्थी सोपे शब्द निबंध – वाचा येथे

Last Updated on

परिचय:
शब्द “आई” आम्ही व्यक्त करू शकत नाही की भावना अनेक वर्णन, पण आम्ही सर्व तिला न करता आपल्या जीवनाचा एक आवश्यक भाग आहे माहीत आहे की आम्ही काहीही नाहीत. तिने आमच्या अनुभव देवी आहे, आणि आम्ही ती आपल्यासाठी जे काही केले आहे सर्व काही तिला आदर करणे आवश्यक आहे.
एका मुलाला जन्म गेले आहे, तेव्हा प्रथम त्याच्या आई मुख पाहावयास दिसते. मुख्यतः मुलाला आई निरीक्षण करून पीक घेतले गेले आहे, आणि ती एका मुलाला सर्व सभ्यपणा शिकवते आहे.

झोपलेला असताना सर्व प्रकल्प काम, गाणी आणि एक आई करू क्रियाकलाप अनेक आहेत. ती माझ्या आयुष्यात सुंदर व्यक्ती आहे आणि तिला सहाय्य करू इच्छित कारण मी तिला न जीवन कल्पना करू शकत नाही.
माझी आई
माझी आई या जगात सर्वात सुंदर महिला आहे; मार्ग, कोणी माझ्या आई नाही तुलनेत आहे. तिचे नाव leelavathi, तिच्या एका बाजूला पिल्ले गोंडस dimples सुंदर महिला आहे.
मी खूप तिच्या अन्न न ती आम्हाला स्वादिष्ट अन्न करते कारण ती सर्व परिस्थितीत मला समर्थन करणारी एकमेव व्यक्ती आहे तिला प्रेम, आणि हो मी जगू शकत नाही. ती मला म्हणते पेक्षा चुकीचे आणि योग्य आहे काय मी माझे आई काहीही सर्व गुप्त मी शेअर लपवत ठेवा नाही.

ती खूपच विनोदी खूप सुंदर आहे कारण आणि मैत्रीपूर्ण व्यक्ती आणि आणि तरीही ती माझ्यापासून काही लपवू शकत नाही, माझी आई माझा देव यांनी दिलेल्या अधिक मौल्यवान भेट आहे. तिने मला सर्व गोष्टी शेअर करते.
ती नेहमी डिनर आणि आम्हाला आवश्यक केले गेले आहे नाश्ता करते, आणि ती कधीही तिच्या इच्छा त्यानुसार अन्न स्वयंपाकी. मला जुळविली जाऊ शकते माझी आई गुण अनेक आहेत.
आई विना जीवन
आम्ही खूप भाग्यवान आम्ही आमच्या डोळ्यांनी समोर आमची आई आहे, परंतु किती म्हणून आम्ही केले आहे भाग्यवान आहेत, नाही कोण आहात इतर काही मुले आहेत. कधी कधी आम्ही तिला पाहून आधी आमची आई गमावले की परिस्थिती आहे कारण, म्हणून ते प्रेम आणि आई प्रेम मिळत नाही.
आई सर्वात मौल्यवान आणि कुटुंब मौल्यवान सदस्य होतात; आम्ही अशा गोष्टी तिच्या गंभीरपणे हानी करू शकते आणि काम नये. ती आमच्या बरोबर नाही तेव्हा हे लक्षात आले की जाऊ शकते आणि सर्व आहे की आम्ही लक्षात शकत नाही कारण. त्यामुळे आम्ही आमच्या आई प्रीति करावी, आणि ती जुन्या होते तेव्हा त्याच प्रेम असणे आवश्यक आहे.
इयत्ता 4 निबंध संबंधित आई रोजी इतर काही प्रश्न असल्यास, आपण खाली टिप्पणी करून आपल्या शंका विचारू शकता.

Recommended Reading...

Shefali Ahuja

Shefali is Essaybank’s editor-in-chief. She describes herself as a teacher and professional writer and she enjoys getting more people into writing and answering people’s questions. She closely follows the latest trends in the article industry in order to keep you all up-to-date with the latest news.