विद्यार्थी सोपे शब्द माझे कुत्रा निबंध – वाचा येथे

Last Updated on

परिचय:
प्राणी निष्पाप आणि बनावट लोक पूर्ण या जगात एकनिष्ठ आहेत. सर्व पाळीव प्राणी प्राणी तो काळजी घेतो आणि काळजी व्यक्तीच्या जीवन होतात. लोक अनेक आहेत नेहमी समस्या बेन रस्ता हलवून असलेल्या प्राणी.
काही लोक म्हणून ते प्राणी त्यांना जाऊ रस्ता ओलांडत आहेत दिसत नाही म्हणून rashly कार चालविण्यास. प्राणी निष्पाप आहेत, आणि म्हणून ते आम्ही प्राणी गरज समजून घेतले पाहिजे बोलणे शकत नाही. मी प्राणी खूप प्रेम. मी मानव हानी करू शकते, पण मी प्राणी दुखापत शकत नाही. मी माझ्या कुत्रा आहे की माझ्या पाळीव प्राणी प्राणी म्हणून, त्याचे नाव एक वाघ आहे.

माझे पाळीव कुत्रा
वाघ आणले गेले आहे तो फक्त दहा दिवस असताना; तो लॅब आहे की जातीच्या कुत्रा आहे. तो झाला आहे तेव्हा सुंदर आहे त्याच्या रंग तपकिरी आहे, आणि तो एक खूप आकर्षित भव्य काळ्या डोळे आहे.
तो लहान असताना भीतीमुळे तो टीव्ही शोकेस अंतर्गत धावत जाऊन हिंद तो खूप खोडकर होते. त्याच्या नावाने नंतर काही दिवसांनी, मी नाव अनेक त्याला अधिक शेवटची गोष्ट म्हणजे, सरतेशेवटी नाव निश्चित करण्यात आले आहे वालुकामय, छोटी आणि अनेक आहे वाघ होते शिकवले निर्णय घेतला नाही.
माझे वाघ खूप सर्व कुटुंब सदस्य एकनिष्ठ आहे, आणि तो फक्त माझी आई, आम्हाला कधी कधी barks, ऐकतो, पण तो माझी आई म्हणाली दु: ख नाही.

आज 3 वर्षे झाले आहे, आणि तो देखील आज खूप खोडकर आहे. तो चेंडू त्याच्या मोठ्या दात पासून उत्कृष्ट होईपर्यंत तो कधीही तो जगतो चेंडू पाहतो तर चेंडू खेळायला आवडी.
माझा प्रवास
मी नेहमी बागेत फेरीत त्याला घेऊन आणि मुलांना अनेक त्याला जवळ येतात. तो खूप लहान लहान आवडी; तो कधीही लहान मुलांना हानी पोहचवते. कोणी अज्ञात मोठा व्यक्ती घरी येतो, तेव्हा आणि त्याच्या बार्किंग त्याला आणि घाबरत लोक अनेक ते फार लांब उभे जेणेकरून धोकादायक आहे, तो फक्त barks.
वाघ आम्ही फक्त 4 होते सर्वांगीण मध्ये आमच्या कुटुंब सदस्य भाग बनले आहे, आणि आता आम्ही वाघ पाच सदस्य आहेत. अशा चांगले दिवस गोड बिस्किट खायला वाघ अनेक बिस्किट पण तो सागरी आवडत नाही, पण डॉक्टर आहे तो गोड अधिक खातो तर केस घसरण पेक्षा म्हणतो प्रेम करतो. पण मी इतर बिस्किटे काही करावयाचे असेल, तर मग त्याने मला एकटे खाणे आयुष्य नाही. तो निष्पाप मला दिसेल आणि मी त्याला सर्व कुकी द्या.
कारण मी खूप माझ्या सर्व कुटुंबाचा सदस्य त्याच्यावर प्रेम आणि त्याचा मी न माझे जीवन विचार करू शकत नाही. तो आम्हाला नाही, आणि तो आमच्याशी खातो आणि न दिवस नरक होईल. मग तो दुखापत नाही तर, मी हाक मारली मी त्याला रडत पाहू शकत नाही. मी माझ्या वाघ खूप प्रेम.
आपण माझे कुत्रा निबंध संबंधित इतर कोणत्याही प्रश्न असल्यास, आपण खाली टिप्पणी करून आपल्या शंका विचारू शकता.

Recommended Reading...

Shefali Ahuja

Shefali is Essaybank’s editor-in-chief. She describes herself as a teacher and professional writer and she enjoys getting more people into writing and answering people’s questions. She closely follows the latest trends in the article industry in order to keep you all up-to-date with the latest news.