परिचय
गुरु गोबिंद सिंह उत्तर भारत विभाग राजा होता. त्यावेळी एक शूर राजा होता, आज देखील तेथे जीवनाकडे दिशा खालील लोक आहेत. तो नेहमी लक्ष केंद्रित केले आणि त्यांच्या संस्कृती काम लोकांना प्रवृत्त केले.
तेव्हा गुरु गोविंदसिंह जन्म का?
पण गणिते त्यानुसार आम्ही जे गुरु गोबिंद सिंह जन्म झाला अचूक तारीख नाहीत पण तो त्याच्या राज्यात जन्म झाला आणि त्याचे वडील त्या राज्याचा राजा होता. एक फार लवकर वयात आपला बाप moguls करून ठार मारले होते आणि त्याचे राज्य काळजी घेणे होते, तो एक उत्तम सैनिक आणि अगदी एक महान नेते होते.

आपल्या पित्याच्या मरण पावला का?
गुरु गोबिंद सिंह फक्त 12 किंवा 13 अब्राहामाच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या तरुण वय वेळी होते, पण त्यांची कोणत्याही नैसर्गिक संकटात मृत नाही. पण प्रत्यक्षात तो moguls करून ठार मारले होते. काश्मीर ते त्यांनी जातीचा बदला आणि मुस्लिम समुदायाचे भाग होण्यासाठी सक्ती होते काश्मीर पंडित होते कास्ट आली होती.
सर्व काश्मिरी पंडित गुरु गोबिंद सिंह वडीलांना मदत विचारत आणि तो त्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आणि काश्मीर आदर राजा पण तो झाली दिशेने एक राजा पुरेसे नव्हते विश्वास बोलला होते. मोगल राजा त्याला अटक केली आणि त्याच्या कास्ट बदलण्यासाठी अन्यथा राजा जो कोणी राजा आदेश सहमत नाही की परिणाम या प्रकारची सामोरे जाईल एक ऊदाहरण लोकांच्या समोर त्याला ठार करण्याचे आदेश देईल त्याला भाग पाडले.

या सर्व घटनांमध्ये वळणे गुरु गोबिंद सिंह यांचा वडील अटी आणि मोगल राजा तो निर्णय घेतला तो स्वत: यज्ञ दिलेल्या अटी मान्य नाही पण त्याने आपले कास्ट जात नाही. मोगल राजा गुरु गोबिंद सिंह यांचा वडील बांधिलकी केल्यानंतर त्याच्या शरीरातून त्याचा शिरच्छेद आणि त्याचे राज्य डोक्यावर पाठवा आज्ञा केली. गुरू गोविंद सिंग स्वत: आणि एक अतिशय लहान वयात या संकटे प्रतिमा पाहिले होते.
गुरु गोबिंद सिंह प्रसिद्ध आहे
गुरु गोबिंद सिंह त्याच्या संस्कृती आणि लढाई त्याच्या व्याख्या मार्ग दिशेने अविश्वसनीय काम प्रसिद्ध मिळत करण्यात आला. तो संपूर्ण जगातील लघुत्व मुलांना एक होता मैदानात त्यांना पराभव करू शकता कोण कोणीही नव्हते. गुरु गोबिंद सिंह चार मुले होती आणि त्यांना गुरु गोविंद सिंग कोणीही त्यांच्या समोर येतो समस्या किंवा घटनांमध्ये कोणत्याही प्रकारची भीति वाटत होती त्या प्रत्येक एक शूर होते.
सर्व चार मुले देखील सर्व जगात खूप चांगली मुलांना होते. ते पहिल्या दोन मुले लॉक आणि रणांगणावर एक फसवणूक करत आणि गेल्या दोन मुले होत्या हल्ला येतो तेव्हा पराभव टेबल मध्ये देखील नाही कारण त्यांना प्रत्येक एक मुगल साम्राज्य काही किंवा इतर फसवणूक करून भीती वाटायला लागली होती ते भविष्यात moguls एक धोका आहे की सलग संपूर्ण चौकशी आयोग दर्शवित आहे एक मनुष्य यू करून ठार मारले

Rate this post